امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

جلسه ستادی خادمیاران رضوی منطقه ۶ فروردین ۹۷

جلسه ستادی خادمیاران رضوی منطقه ۶ فروردین ۹۷

جلسه ستادی خادمیاران رضوی منطقه ۶ فروردین ۹۷ در روز شنبه ۱۸ فروردین ۹۷ در محل سرای محله والفجر تشکیل شد. در این جلسه برنامه های پیش بینی شده سال ۹۷ برای کانونهای هشتگانه تشریح گردید.