امروز: پنج شنبه ۲-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 11-رمضان-1442 / Thursday 2021-April-22

مناسبت روز
پیام روز :

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تولد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در چهارم ربیع الثانی ۱۷۳ ه . ق، در شهر مدینه دیده به جهان گشود. او با امام موسی کاظم علیه السلام ، امام رضا علیه السلام ، امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام هم عصر بود. عبدالعظیم از خرمن علم و معرفت امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام به خوشه چینی پرداخت و سرانجام در ۱۵ شوال ۲۵۲ در شهر ری بدرود حیات گفت.

مقاله حاضر، به معرفی کتاب هایی پرداخته که درباره زندگانی و احادیث آن حضرت نوشته شده است.

کتاب نخست

زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام

نویسنده: عزیزاللّه عطاردی

ناشر و محل نشر: انتشارات عطارد، تهران

سال نشر: ۱۳۷۳

این کتاب افزون بر زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، دربردارنده مجموع احادیثی است که عبدالعظیم از پیشوایان معصوم علیه السلام نقل کرده است و پنج بخش دارد: شرح زندگانی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، آبا و اجداد حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، اخبار و روایات حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، استادان حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، راویان و شاگردان حضرت عبدالعظیم علیه السلام .

کتاب دوم

زندگانی حضرت عبدالعظیم بن عبداللّه الحسنی علیه السلام

نویسنده: محمد رازی

ناشر و محل نشر: کتاب فروشی علمی، تهران

این کتاب، دو باب و یک خاتمه دارد: باب اول درباره اجداد حضرت عبدالعظیم علیه السلام است و در باب دوم، به شخصیت و هجرت حضرت عبدالعظیم علیه السلام از عراق به ری و گلچینی از احادیث آن حضرت پرداخته شده است. در خاتمه کتاب نیز توضیح هایی درباره آستانه مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام است.

کتاب سوم

مسند حضرت عبدالعظیم حسنی

نویسندگان: عزیزاللّه عطاردی و علی رضا هزار

ناشر و محل نشر: دارالحدیث، قم

سال نشر: ۱۳۸۲

در صفحه های آغازین کتاب، مطالب فراوانی درباره مسند و مسندنویسی، نوشته شده است. سپس دیدگاه دانشمندان اسلامی درباره شخصیت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آمد و آن گاه نام چهل تن از مشایخ و راویان آن حضرت ذکر شده است. در پایان نیز ۱۱۸ روایت از حضرت عبدالعظیم علیه السلام همراه با ترجمه آنها در کتاب گنجانده شده است.

کتاب چهارم

شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری، جلد اول

به کوشش: سیدمجتبی صحفی و علی اکبر زمانی نژاد

ناشر و محل نشر: دارالحدیث، قم

سال نشر: ۱۳۸۲

در این مجموعه، چهارده رساله خطی و سنگی در مورد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ، آستان آن حضرت و امام زادگان مجاور حضرت عبدالعظیم گردآوری شده است. ویژگی رساله ها و شرح حال نویسندگان آنها در ابتدای هر رساله دیده می شود.

کتاب پنجم

شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری، جلد دوم

نویسندگان: علی اکبر زمانی نژاد و ابوالفضل حافظیان

ناشر و محل نشر: دارالحدیث، قم

سال نشر: ۱۳۸۲

این کتاب، مجموعه رساله های خطی، چاپی، مقاله های منتشر شده و نیز جزوه ها و گفتارهایی پراکنده درباره حضرت عبدالعظیم علیه السلام و شهر ری است. بخش نخست کتاب به نوشته های عربی و بخش دوم به نوشته های فارسی اختصاص دارد.

کتاب ششم

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

نویسنده: آیت اللّه العظمی لطف اللّه صافی گلپایگانی

ناشر و محل نشر: آستانه مقدسه حضرت معصومه علیهاالسلام ، قم

سال نشر: ۱۳۷۸

حضرت عبدالعظیم علیه السلام ، عقاید خود را به امام هادی علیه السلام عرضه کرد تا از درست بودن آن درباره دین اسلام اطمینان کامل یابد. در این کتاب، آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی به شرح و تفسیر این حدیث پرداخته است.