امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون آموزش

کانون آموزش :

 راهنمای خدمت : 

فعالیت داوطلبانه خادمیاران  در عرصه  آموزشی  شامل خدمات آموزشی و پشتیبانی درسی به صورت فردی و گروهی ( در قالب کانون ها)  و در راستای تقویت و ارتقا وضعیت درسی دانش آموزان محروم می باشد.

 

افراد داوطلب به فعالیت در این عرصه می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع آموزش
  2. دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه آموزشی و پشتیبانی درسی

 

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “آموزش
تدریس به دانش آموزان نیازمند

در این خدمت جلسات آموزشی به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان نیازمند برگزار می گردد.

پیگیری امور درسی دانش آموزان نیازمند

پیگیری پیشرفت تحصیلی دانش آموز و ارائه راه کار های لازم در این خدمت ارائه می گردد.

ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان مناطق محروم

ارائه مشاوره تحصیلی به دانش آموزان نیازمند و والدین آن ها به منظور رفع مشکلات تحصیلی