امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون تبلیغی

کانون تبلیغی :

 راهنمای خدمت : فعالیت داوطلبانه خادمیاران در عرصه تبلیغی شامل سخنرانی های تبلیغی در مراسمات و اردوهای جهادی در مناطق محروم می باشد.این خدمات به صورت فردی و گروهی(در قالب کانون ها) و در راستای گرامیداشت مناسبت ها و  تبلیغ و ترویج مبانی دینی صورت می پذیرد.

 

افراد داوطلب به فعالیت در این عرصه  می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. دارا بودن حداقل سطح دو حوزه ویژه مبلغین
  2. دارا بودن سابقه فعالیت در زمینه تبلیغی

 

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “تبلیغی
 
سخنرانی تبلیغی در متاطق محروم و روستایی 

خادمیاردر مراسمات مذهبی مناطق محروم به عنوان سخنران تبلیغی شرکت کرده و سخنرانی می نماید.

برگزاری جلسات بیان احکام در مناطق محروم و روستایی

خادمیار با حضور در مساجد مناطق محروم، احکام ومسائل مذهبی را ارائه می نماید.

برگزاری جلسات بصیرت افزایی در مناطق محروم

خادمیار با حضور در مناطق محروم اقدام به برگزاری جلسات بصیرت افزایی می نماید.