امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون تربیتی نوجوانان

کانون تربیتی خادمیاران نوجوان :

 راهنمای خدمت : فعالیت داوطلبانه خادمیاران تربیتی در  این عرصه شامل برنامه ریزی، پیگیری فعالیت های اجتماعی و خدمت در حرم مطهر  توسط خادمیاران نوجوان به صورت گروهی و با رویکرد تربیت خادمیاران نوجوان انجام می گردد.

 

خادمیاران نوجوان نیز با مشارکت در فعالیت های اجتماعی در سطح مدرسه، محله، شهر و اماکن مذهبی ارائه خدمت می پردازند.

 

افراد داوطلب به فعالیت در این عرصه  می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. دارا بودن حداقل ۲ سال سابقه فعالیت و گواهی شرکت در دوره های آموزشی در حوزه فعالیت های تربیتی نوجوان ویژه خادمیاران تربیتی
  2. فعال در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، دارا بودن مقام در مسابقات فرهنگی و قرانی، تایید مدیر ومعاون مدرسه ویژه خادمیاران نوجوان

 

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “تربیتی(خادمیاران نوجوان)
 
 مربی گری خدمت گروه خادمیاران نوجوان در ارائه خدمات اجتماعی در مدرسه
توضیح : خادمیار مسئولیت مربی گری خادمیاران نوجوان را در ارائه خدمات اجتماعی توسط دانش آموزان در مدرسه برعهده می گیرد.
مربی گری خدمت گروه خادمیاران نوجوان در ارائه خدمات اجتماعی در اماکن مذهبی
توضیح : خادمیار مسئولیت مربی گری خادمیاران نوجوان را در ارائه خدمات اجتماعی توسط دانش آموزان در اماکن مذهبی برعهده می گیرد.