امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون تشکلهای بانوان

تشکل های بانوان :

 

راهنمای خدمت : فعالیت داوطلبانه تشکل های بانوان در  این عرصه شامل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی و…. این خدمات به صورت فردی و گروهی (در قالب کانون ها) و در راستای حل مسائل حوزه زنان و کاهش آسیب های موجود در این حوزه در سطح گسترده و استانی و در راستای رشد و تعالی بانوان با رویکرد تببین و توسعه فرهنگ رضوی می باشد.

تشکل های داوطلب به فعالیت در این عرصه  می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. فعال و اثرگذار و توانمند ( تشکل محوری و تراز اول ) در مرکز استان
  2. فعال و ارائه دهنده خدمات و برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و … در حوزه زنان و دختران و خانواده و موضوعات مرتبط با این عرصه

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “تشکل های بانوان
 
 اجرای برنامه فرهنگی، مذهبی و تفریحی

 تشکل های بانوان اقدام به اجرای برنامه فرهنگی و مذهبی و تفریحی (دوره های قران،اعتکاف طبیعت گردی و ..) می نمایند.

 طراحی و اجرای دوره های آموزشی در حوزه بانوان

 خادمیار اقدام به طراحی و اجرای دوره های آموزشی ویژه تبیین نقش های زنان در ابعاد فردی و اجتماعی و خانوادگی در چارچوب نظام اسلامی می نماید.