امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون محصولات فرهنگی

کانون محصولات فرهنگی :

 راهنمای خدمت : فعالیت داوطلبانه خادمیاران در عرصه محصولات فرهنگی شامل خدمت تولید و معرفی محصولات فرهنگی می باشد.این خدمات به صورت فردی و گروهی ( در قالب کانون ها) و در راستای تولید آثار فرهنگی ارزشمند با موضوع رضوی است.

افراد داوطلب به فعالیت در این عرصه  می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

  1. دارای سوابق مورد تایید در زمینه تولید محصولات فرهنگی
  2. توانایی طراحی وتولید محصولات فرهنگی با موضوع رضوی

 

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “محصولات فرهنگی
 
 تولید کتاب و محصولات فرهنگی 

خادمیار اقدام به تولید آثار با موضوع رضوی می نماید.

 ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی محصولات فرهنگی:

خادمیار اقدام به ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی محصولات فرهنگی در اماکن عمومی می نماید.

 آموزش تولید محصولات فرهنگی 

خادمیار اقدام به آموزش تولید محصولات فرهنگی و سوغات زائر می نماید.