امروز: پنج شنبه ۱۶-اردیبهشت-۱۴۰۰ / الخميس 25-رمضان-1442 / Thursday 2021-May-6

مناسبت روز
پیام روز :

کانون مداحی

کانون مداحی :

 

راهنمای خدمت : فعالیت داوطلبانه خادمیاران در عرصه مداحی شامل انجام مداحی در مراسمات و اردوهای جهادی مناطق محروم می باشد.این خدمات به صورت فردی و گروهی ( در قالب کانون ها) و در راستای گرامیداشت مناسبت ها و  تبلیغ و ترویج مبانی دینی صورت می پذیرد.

 

افراد داوطلب به فعالیت در این عرصه  می بایست شرایط ذیل را دارا باشند:

۱ .  دارا بودن سابقه فعالیت در زمینه مداحی

۲ . دارا بودن  حداقل ۲ سال سابقه آموزش مداحی

 

مصادیق خدمت تعریف شده برای خدمت “مداحی
 آموزش مداحی به نوجوانان در مناطق محروم خادمیاران با شناسایی افراد مستعد اقدام به آموزش مداحی می نماید.
 انجام مداحی در مناسبت های مختلف در مراسمات مناطق محروم خادمیار در مناسبت های مختلف به عنوان مداح در مراسمات مناطق محروم حضور می یابد.
 تامین منابع مورد نیاز برای آموزش مداحی خادمیار به منظور آموزش مداحی منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم می نماید.